Samen met Nidoo jouw nieuwe huis, waar en helemaal zoals jij het wilt, in drie stappen:

1. Een geschikte locatie

Zoek het plan waar je wilt wonen. Lees meer »

2. Jouw woonwens

Geef jouw woonwensen door. Lees meer »

3. Beslis mee

Beslis mee over jouw nieuwe leefomgeving. Lees meer »

Drie nieuwe projecten in Ede

Geplaatst op donderdag 12 juni 2014

Nidoo groeit samen met Ede! Vanaf vandaag is het mogelijk om uw woonwens achter te laten voor de projecten:

Drie prachtige projecten, die de consument willen betrekken bij de ontwikkeling. Klik op bovenstaande links voor meer informatie of zoom op de kaart in op Ede om uw interesse in deze plannen kenbaar te maken.

landgoed schothorst

Van Bouwfeestje naar woonfeest

Geplaatst op donderdag 13 maart 2014

6 maart jl. organiseerde Nidoo i.s.m. gemeente Ede en Nieuwbouw Info Ede een seminar over vraaggericht ontwikkelen. Ede TV interviewde wethouder Marije Eleveld van de gemeente en oprichter van Nidoo Jeroen Hutten: 

Peter van Rooy (directeur Accanto en NederLandBovenWater) was dagvoorzitter en schreef er een blog over in het ROmagazine (gepubliceerd woensdag 14 maart – link)

In een gesprek met Taco van Hoek (directeur Economisch Instituut voor de Bouw) op 4 maart hebben we op een rij  gezet welke krachten bepalend zijn voor de woningmarkt.

Als eerste demografie. We gaan meer alleen wonen en dat leidt ertoe dat de vraag naar woningen in hogedruk regio’s tegen 2020 weer op 70.000 per jaar zal liggen. Vanaf nu zo’n tien procent per jaar erbij.

Als tweede betaalbaarheid. Afgezien van werkloosheid van officieel circa 10% en officieus wellicht het dubbele, zijn woningen nu beter betaalbaar dan voor de crisis. Er is immers een kwart van de prijs af, hypotheekrente is extreem laag en inkomens zijn amper gedaald.

Als derde financierbaarheid. De eisen aan bancaire instellingen zijn fors aangescherpt maar bij beleidsrust ontstaat een nieuw evenwicht.

Als vierde marktwerking. Nu de crisis bijna zes jaar oud is, zijn nog maar enkele bouwgerelateerde bedrijven in staat om echt te innoveren. Zie hoe naïef de roep om innovatie was in de tijd van het vastgoedfeest. Velen dromen van terugkeer naar het feest en hebben daar reden toe. Zolang woningen schaars zijn en consumenten amper keuze hebben, spreekt de bouw van markt maar is het een vorm van gedwongen winkelnering. Consumenten moeten wat te kiezen hebben en als het even kan zelf bepalen wat de bouw produceert. Dat zij na tachtig jaar woondoctrine moeten worden geholpen bij het articuleren van hun vraag wekt geen verbazing.

Op 6 maart heeft Marije Eleveld, wethouder van Ede, de vier krachten voor haar gemeente tegen het licht gehouden. Ede is een groeigemeente, woningen zijn aanzienlijk meer betaalbaar, voor financiering zijn er starterleningen en voor vraagarticulatie is gekozen voor Nidoo dat is geënt op de nieuwste kaart van Nederland. Door consistent oog te hebben voor de vier drijvende krachten achter de woningmarkt, maakt Ede werk van vraaggestuurd wonen. Wonen wordt zo een feest voor velen en niet alleen het feestje voor ontwikkelaars en bouwers.

De veranderende woningmarkt volgens Nidoo

Geplaatst op maandag 26 augustus 2013

De woningmarkt verkeert in diepe crisis. Een crisis die de overgang van een oude naar een nieuwe realiteit markeert. Jarenlang was de woningmarkt een abnormale markt, abnormaal vanwege het sterk aanbodgedreven karakter. De dominantie van het aanbod verliest echter snel aan kracht. Behalve laag consumentenvertrouwen met als gevolg de kopersstaking, hebben banken en overheid de spelregels veranderd. Dit leidt tot een verschuiving op de woningmarkt:

Aanbod dominant –> Vraag als vertrekpunt

Veranderingen naar de nieuwe realiteit verlopen echter grillig. Maar ook langzaam, omdat de woningmarkt zich van oudsher kenmerkt als een echte voorraadmarkt. Langjarige prognoses en grootschalige plannen lopen nu als karretjes in de modder vast. Oude spelers hebben (grond)posities ingenomen in de verwachting dat de woningprijzen elk jaar zouden blijven stijgen. Het zijn bakkers die voor 10 jaar meel in hebben gekocht en nu ontdekken dat de consumenten geen brood meer kopen. Inmiddels hebben we het geloof in dit model verloren, maar de bakker kan even niet anders.

Inherent aan veranderingen is dat menig ‘woningmarkt-kenner’ het radicaal andere uiterste van het spectrum predikt. Een compleet vraaggestuurde woningmarkt, waar voor oude partijen geen rol meer is en nieuwbouw organisch – als vanzelf – tot ontwikkeling komt. Hierbij wordt de zelfredzaamheid vaak geromantiseerd en verheven tot doel op zich. Met als gevaar dat totale individuele vrijheid, collectieve kwaliteit ondergraaft. Het betreft hier ten beste een niche markt. Haar succes legt echter wel een verlangen van consumenten naar meer invloed op haar woning en woonomgeving bloot. Dit verlangen krijgt invulling als gemeenten en ontwikkelaars hun expertise inzetten ten behoeve van de woonconsument. Niet langer moeten gesprekken gaan over ‘wat’ & ‘waar’ wordt gebouwd, maar moeten we ons afvragen ‘voor wie’ & ‘onder welke condities’ nieuwbouw mogelijk is.

De eindgebruikers is dan niet langer het eindpunt van een ontwikkeling, haar woonwens vormt de start van het ontwikkelproces. De eindgebruiker als startgebruiker voor nieuwbouwontwikkelingen. Gemeenten formuleren een startbod, door condities te stellen (bijvoorbeeld: uitstraling publieke ruimte, wel / geen hoogbouw, aantal en type woningen) en doen hiermee een uitnodigingen aan latente kopers of huurders om hun wensen kenbaar te maken. Zo ontstaan collectieven van individuen, waarbij het creëeren van een nieuwe leefomgeving het gezamenlijk doel is. In Duitsland (een statische woningmarkt) bestaat dit principe al langer, coöperaties van kopers co-creëeren (en beheren) in belangrijke mate hun toekomstige leefomgeving. Door de woonwens als uitgangspunt te nemen van een ontwikkeling ontstaan wijken die duurzamer zijn, omdat ze beter toegesneden zijn op de leefstijlen van haar bewoners. In een steeds minder mobiele woningmarkt is dit de basis voor langjarig woongenot.