Drie nieuwe projecten in Ede

Geplaatst op donderdag 12 juni 2014

Nidoo groeit samen met Ede! Vanaf vandaag is het mogelijk om uw woonwens achter te laten voor de projecten:

Drie prachtige projecten, die de consument willen betrekken bij de ontwikkeling. Klik op bovenstaande links voor meer informatie of zoom op de kaart in op Ede om uw interesse in deze plannen kenbaar te maken.

landgoed schothorst

Van Bouwfeestje naar woonfeest

Geplaatst op donderdag 13 maart 2014

6 maart jl. organiseerde Nidoo i.s.m. gemeente Ede en Nieuwbouw Info Ede een seminar over vraaggericht ontwikkelen. Ede TV interviewde wethouder Marije Eleveld van de gemeente en oprichter van Nidoo Jeroen Hutten: 

Peter van Rooy (directeur Accanto en NederLandBovenWater) was dagvoorzitter en schreef er een blog over in het ROmagazine (gepubliceerd woensdag 14 maart – link)

In een gesprek met Taco van Hoek (directeur Economisch Instituut voor de Bouw) op 4 maart hebben we op een rij  gezet welke krachten bepalend zijn voor de woningmarkt.

Als eerste demografie. We gaan meer alleen wonen en dat leidt ertoe dat de vraag naar woningen in hogedruk regio’s tegen 2020 weer op 70.000 per jaar zal liggen. Vanaf nu zo’n tien procent per jaar erbij.

Als tweede betaalbaarheid. Afgezien van werkloosheid van officieel circa 10% en officieus wellicht het dubbele, zijn woningen nu beter betaalbaar dan voor de crisis. Er is immers een kwart van de prijs af, hypotheekrente is extreem laag en inkomens zijn amper gedaald.

Als derde financierbaarheid. De eisen aan bancaire instellingen zijn fors aangescherpt maar bij beleidsrust ontstaat een nieuw evenwicht.

Als vierde marktwerking. Nu de crisis bijna zes jaar oud is, zijn nog maar enkele bouwgerelateerde bedrijven in staat om echt te innoveren. Zie hoe naïef de roep om innovatie was in de tijd van het vastgoedfeest. Velen dromen van terugkeer naar het feest en hebben daar reden toe. Zolang woningen schaars zijn en consumenten amper keuze hebben, spreekt de bouw van markt maar is het een vorm van gedwongen winkelnering. Consumenten moeten wat te kiezen hebben en als het even kan zelf bepalen wat de bouw produceert. Dat zij na tachtig jaar woondoctrine moeten worden geholpen bij het articuleren van hun vraag wekt geen verbazing.

Op 6 maart heeft Marije Eleveld, wethouder van Ede, de vier krachten voor haar gemeente tegen het licht gehouden. Ede is een groeigemeente, woningen zijn aanzienlijk meer betaalbaar, voor financiering zijn er starterleningen en voor vraagarticulatie is gekozen voor Nidoo dat is geënt op de nieuwste kaart van Nederland. Door consistent oog te hebben voor de vier drijvende krachten achter de woningmarkt, maakt Ede werk van vraaggestuurd wonen. Wonen wordt zo een feest voor velen en niet alleen het feestje voor ontwikkelaars en bouwers.

De veranderende woningmarkt volgens Nidoo

Geplaatst op maandag 26 augustus 2013

De woningmarkt verkeert in diepe crisis. Een crisis die de overgang van een oude naar een nieuwe realiteit markeert. Jarenlang was de woningmarkt een abnormale markt, abnormaal vanwege het sterk aanbodgedreven karakter. De dominantie van het aanbod verliest echter snel aan kracht. Behalve laag consumentenvertrouwen met als gevolg de kopersstaking, hebben banken en overheid de spelregels veranderd. Dit leidt tot een verschuiving op de woningmarkt:

Aanbod dominant –> Vraag als vertrekpunt

Veranderingen naar de nieuwe realiteit verlopen echter grillig. Maar ook langzaam, omdat de woningmarkt zich van oudsher kenmerkt als een echte voorraadmarkt. Langjarige prognoses en grootschalige plannen lopen nu als karretjes in de modder vast. Oude spelers hebben (grond)posities ingenomen in de verwachting dat de woningprijzen elk jaar zouden blijven stijgen. Het zijn bakkers die voor 10 jaar meel in hebben gekocht en nu ontdekken dat de consumenten geen brood meer kopen. Inmiddels hebben we het geloof in dit model verloren, maar de bakker kan even niet anders.

Inherent aan veranderingen is dat menig ‘woningmarkt-kenner’ het radicaal andere uiterste van het spectrum predikt. Een compleet vraaggestuurde woningmarkt, waar voor oude partijen geen rol meer is en nieuwbouw organisch – als vanzelf – tot ontwikkeling komt. Hierbij wordt de zelfredzaamheid vaak geromantiseerd en verheven tot doel op zich. Met als gevaar dat totale individuele vrijheid, collectieve kwaliteit ondergraaft. Het betreft hier ten beste een niche markt. Haar succes legt echter wel een verlangen van consumenten naar meer invloed op haar woning en woonomgeving bloot. Dit verlangen krijgt invulling als gemeenten en ontwikkelaars hun expertise inzetten ten behoeve van de woonconsument. Niet langer moeten gesprekken gaan over ‘wat’ & ‘waar’ wordt gebouwd, maar moeten we ons afvragen ‘voor wie’ & ‘onder welke condities’ nieuwbouw mogelijk is.

De eindgebruikers is dan niet langer het eindpunt van een ontwikkeling, haar woonwens vormt de start van het ontwikkelproces. De eindgebruiker als startgebruiker voor nieuwbouwontwikkelingen. Gemeenten formuleren een startbod, door condities te stellen (bijvoorbeeld: uitstraling publieke ruimte, wel / geen hoogbouw, aantal en type woningen) en doen hiermee een uitnodigingen aan latente kopers of huurders om hun wensen kenbaar te maken. Zo ontstaan collectieven van individuen, waarbij het creëeren van een nieuwe leefomgeving het gezamenlijk doel is. In Duitsland (een statische woningmarkt) bestaat dit principe al langer, coöperaties van kopers co-creëeren (en beheren) in belangrijke mate hun toekomstige leefomgeving. Door de woonwens als uitgangspunt te nemen van een ontwikkeling ontstaan wijken die duurzamer zijn, omdat ze beter toegesneden zijn op de leefstijlen van haar bewoners. In een steeds minder mobiele woningmarkt is dit de basis voor langjarig woongenot.

Welstandsvrij bouwen, experiment in Oss

Geplaatst op dinsdag 19 juni 2012

OSS – De Osse wethouder Hendrik Hoeksema durft het experiment aan om in stad of dorp te laten bouwen zónder een project welstandseisen en -regels op te leggen.

Hij ziet het als een middel om de stagnerende woningmarkt in beweging te krijgen. Het bestemmingsplan blijft heilig, maar wethouder Hoeksema wil best het experiment aangaan om kleinschalig een nieuwbouwproject alle vrijheid te geven, zonder allerlei welstandsregels. “Daar durf ik best mijn nek voor uit te steken.”

Woonwensen staan bij Nidoo centraal

Geplaatst op dinsdag 24 april 2012

– Door José Schellekens: Jeroen Hutten startte een vernieuwend initiatief om het ontwikkelproces van nieuwbouwwoningen om te keren. 

Hoe kwam je op het idee?
Omdat de woningmarkt momenteel helemaal op slot zit, is het tijd om het proces te keren. Met andere woorden: we moeten niet langer de te bouwen woning centraal stellen maar de klant en zijn wensen. Het doel van Nidoo is een nieuwbouwwoning op maat. Dit zogeheten customizen – afstemmen van een product op de wensen van de klant – bestaat voor allerlei zaken zoals auto’s, kleding enzovoorts maar nog niet voor woningen. Terwijl een woning kopen één van de grootste investeringen is die je in je leven doet. Des te opmerkelijker is het dat de keuzevrijheid zo beperkt is en dat er niet of nauwelijks mogelijkheden zijn om je woning en woonomgeving in te richten zoals jij dat wilt.

Lees meer »

Artikel Telegraaf Woonkrant : Consument bepaalt nieuwbouw

Geplaatst op woensdag 11 april 2012

– door Pieter Buss: Lange tijd hebben projectontwikkelaars en gemeenten voor ons bepaald waar er huizen kwamen en of het rijtjeswoningen of ’tweeonder-een-kap’ moesten worden. Het waren gouden tijden, want verkocht werden ze toch wel. Sinds de kredietcrisis is dat automatisme echter geheel passé: bouwprojecten worden geregeld stilgelegd als er geen animo blijkt te zijn. Daar is nu wat op bedacht: het landelijke woonwensenplatform Nidoo. Niet de bouwer, maar de consument bepaalt wat er gebouwd wordt. Lees meer »

Tijd van aanbodgestuurd bouwen is voorbij

Geplaatst op maandag 13 februari 2012

‘Je kunt met recht zeggen dat de ontwikkelaar-oude-stijl een bizar businessmodel heeft.’ ‘Het patroon van: hier komen 2.000 woningen en die zijn in 2020 af, dat gaat nooit meer gebeuren.’ Onze gesprekspartners winden er geen doekjes om. De tijd van aanbodgestuurd bouwen is voorbij. Wat een catastrofe is voor de marktpartijen, wordt een feest voor de consument. Want waar vraag en aanbod weer samen moeten vallen, staat die consument centraal. Lees meer »

Gemeente Oss en Nidoo nemen de woonconsument serieus

Geplaatst op dinsdag 31 januari 2012

Gemeente Oss sluit zich als eerste gemeente in Nederland aan bij Nidoo. Wat betekent dat voor de mensen die in gemeente Oss een nieuwbouw woning wensen?

Nidoo is een initiatief dat de nieuwbouw woningmarkt wil veranderen door het proces om te keren. Niet langer staat de te bouwen woning centraal, maar de klant en haar wensen. Door de huidige crisis en de strengere eisen op de hypotheekmarkt lijkt de droom van een woning op maat verder weg dan ooit, en alleen weggelegd voor de happy few met een flinke beurs. Maar diezelfde crisis biedt kansen waar Nidoo op inspeelt. Dit doet ze samen met gemeenten en ontwikkelaars. Er lopen gesprekken bij verschillende gemeenten, maar de gemeente Oss is de eerste die zich aansluit bij Nidoo. Lees meer »

Quickstart Nidoo

Geplaatst op maandag 31 oktober 2011

Hoe werkt Nidoo? Bij Nidoo bepaal je zelf waar, hoe en in wat voor buurt je wilt wonen. Door jouw woonwens centraal te stellen kunnen bij Nidoo aangesloten gemeenten hier vroegtijdig rekening mee houden, vervolgens maak je zelf of met anderen je woonwensen waar.

Hoe werkt het?

[1] Waar  WAAR: Op de kaart van Nidoo staan alle nieuwbouwplannen van Nederland, zoek het plan waar jij wilt wonen en selecteer het.

  WENS: Als je een plan hebt geselecteerd kun je je inschrijven voor dit plan. Vul de vragenlijst in zodat jouw woonwens centraal komt te staan bij de ontwikkeling van jouw plan.

[3] Woon WOON: Nidoo houdt je op de hoogte van de voortgang. Maar zelf kun je ook je kansen vergroten, door vrienden en familie zich ook in te laten schrijven. Bij voldoende aanmeldingen beslis jij over je nieuwe woning en bepaal je samen met anderen hoe je nieuwe buurt er uit komt te zien.

Je bepaalt zelf in hoeverre je betrokken wilt worden bij de bouw van je woning, afhankelijk van je tijd, kennis en financiële armslag. Tot die tijd houdt Nidoo je op de hoogte. 
Nidoo : Omdat Wonen ook anders kan

KEI besteedt aandacht aan Nidoo

Geplaatst op maandag 31 oktober 2011

Nieuwe website voor particulier zeggenschap in woonwensen

26 okt 2011Nidoo/Ruimtevolk/Binnenlands Bestuur/KEI – ‘Een initiatief waarmee de ontwikkelkolom radicaal wordt omgedraaid’, zo luidt de korte omschrijving van Nidoo. Op de nieuwe website www.nidoo.nl kunnen particulieren hun nieuwbouwwensen bekend maken, die vervolgens worden doorgegeven aan gemeenten en waar ontwikkelaars na groen licht mee aan de slag kunnen. Volgens initiatiefnemer Jeroen Hutten gaat Nidoo verder dan particulier opdrachtgeverschap: “Door het eerste initiatief bij particulieren te leggen – tot op het niveau van geliefde plekken- bepalen mensen zelf waar en hoe zij willen wonen en in hoeverre hulp nodig is”.
Lees meer »