KEI besteedt aandacht aan Nidoo

Geplaatst op maandag 31 oktober 2011

Nieuwe website voor particulier zeggenschap in woonwensen

26 okt 2011Nidoo/Ruimtevolk/Binnenlands Bestuur/KEI – ‘Een initiatief waarmee de ontwikkelkolom radicaal wordt omgedraaid’, zo luidt de korte omschrijving van Nidoo. Op de nieuwe website www.nidoo.nl kunnen particulieren hun nieuwbouwwensen bekend maken, die vervolgens worden doorgegeven aan gemeenten en waar ontwikkelaars na groen licht mee aan de slag kunnen. Volgens initiatiefnemer Jeroen Hutten gaat Nidoo verder dan particulier opdrachtgeverschap: “Door het eerste initiatief bij particulieren te leggen – tot op het niveau van geliefde plekken- bepalen mensen zelf waar en hoe zij willen wonen en in hoeverre hulp nodig is”.
 Het digitale platform Nidoo brengt alle mogelijke woningbouwlocaties in beeld. Op basis van digitale kaarten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is voor iedereen te zien waar gebouwd mag worden en welke randvoorwaarden daar gelden. Nidoo loopt met de gemeenten die zich willen aansluiten eerst alle locaties door en brengt ze up-to-date. De plannen waarvan de gemeente denkt dat ze interessant kunnen zijn voor kopers, worden getoond op de kaart.
Toekomstige kopers kunnen vervolgens zelf invulling geven aan deze plekken. Dit kan zowel individueel als in groepen. Het aanmelden op de website is vrij van kosten en verplichting tot koop komt op het moment dat de wensen in een stedelijk (master)plan worden vastgelegd. Tot het moment dat er een (master)plan is, zijn de inschrijvers op Nidoo dus niks verplicht.Volgens Jeroen Hutten introduceert Nidoo een speler op het speelveld ‘die door ingesleten gewoonte op een zijspoor is beland, namelijk de klant’. Volgens hem is komt er weer dynamiek in de woningmarkt door het speelveld uit te breiden van publiek en privaat naar de derde P; die van particulier (dat kunnen kopers zijn, maar ook huurders.Effecten
Positieve effecten van dit systeem zijn volgens Hutten dat gemeenten niet langer hoeven te gokken welke ontwikkeling ze prioriteit geven en dat ontwikkelaars zicht krijgen op de productie. Ook noemt hij positieve financiële effecten: ‘omdat de bouw pas start zodra een plan met consumenten is uitontwikkeld, is de onzekerheid of en wanneer wordt gestart met bouwen niet langer de bottleneck.’ Hiermee kan een belangrijke risicoreductie worden bereikt.

Bovendien ontstaan er volgens de initiatiefnemer duurzamere wijken als de eindgebruiker betrokken is bij de inrichting van de eigen woning en buurt. De binding van burgers bij de woning en woonomgeving wordt vergroot wanneer zij betrokken zijn bij de bouw hiervan. Dit concludeert niet alleen de initiatiefnemer van NIDOO, maar blijkt ook uit onderzoek van de SEV.

Tussen particulier opdrachtgeverschap en grootschalig bouwen in
Deze nieuwe manier van werken combineert als het ware de voordelen van particulier opdrachtgeverschap met het ‘klassieke’ grootschalige bouwen. Zelfbouwprojecten lopen momenteel beter dan de klassieke grootschalige bouwprojecten. Reden hiervoor is dat particulieren met eigen vermogen momenteel gemakkelijker een hypotheek krijgen. Ontwikkelaars hebben weinig eigen vermogen. Wanneer zij het verkooppercentage van 70% niet halen, wat nu veel voorkomt, krijgen zij de financiering bij de bank niet rond en ligt het project stil.

Combinatie van aanbod én vraag
Reimar von Meding, partner van KAW architecten en adviseurs, nuanceert in een column op Ruimtevolk de kwaliteitsslag die gemaakt kan worden via ‘vraaggericht bouwen’. “Het gaat niet om aanbod- óf vraaggericht bouwen. Het gaat altijd om het aanbod én de vraag. Alleen als het lukt om een woonomgeving te creëren die voortkomt uit de kwaliteit van de locatie en als vanzelf een vraag beantwoordt, kan herstructurering slagen. En daarbij moeten we af van oplossingen op een specifieke plek, die voortkomen uit generieke vragen. Dat is namelijk de doodsteek voor onderscheidende woonmilieus in de stad.” Lees zijn volledige column op de website van Ruimtevolk.

Gebruikte bronnen:

Bekijk alle nieuwsberichten