Over Nidoo

Woningen uit de jaren dertig zijn nog steeds zeer gewild. Heel verklaarbaar, want tot die tijd kon een particulier zijn of haar woonwensen kenbaar maken en waren er luisterende architecten en bouwers die hun wensen realiseerden. De laatste tachtig jaar zijn we in een woonsysteem gedrukt. Met de beste bedoelingen hebben overheden, corporaties en ontwikkelaars voor ons gedacht. Wat we zouden willen, waar de lamp in de woonkamer hangt en wie je buren zijn. De zogenaamde eigen inbreng bestaat uit de kleur van het keukenblokje. Veel verder gaat het niet. Met Nidoo draaien we de rollen om.

Nidoo brengt alle mogelijke woningbouwlocaties in beeld. Dit kaartmateriaal is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In plaats dat voor ons wordt gedacht, kunnen we voortaan actief zelf aangeven of we een plan zien zitten en wat daar onze woonwensen zijn. Dit kan individueel of in groepen, waardoor je meteen je eigen buren en buurt bepaalt. Kies je voor een plan in een Nidoo gemeente dan weet je zeker dat deze gemeente jouw woonwens centraal stelt.

Nidoo werkt vanuit de overtuiging dat wonen leven is. En daar ga je zelf over. Achter Nidoo staat een kleine organisatie die is geboren uit het idealisme van particulier zeggenschap. Nidoo opereert volkomen onafhankelijk. Het verdienmodel is eenvoudig en transparant. Particulieren kunnen zich gratis inschrijven. Het inventariseren van woonwensen is een dienst van Nidoo die zij tegen een vaste prijs per jaar aanbiedt aan deelnemende corporaties en ontwikkelaars. De deelnemende gemeenten betalen voor deze dienst en het up-to-date houden van hun plannen naar rato van het aantal huishoudens. De uiteindelijk realiserende partij draagt een percentage van de koopsom als vergoeding af na het passeren van de akte bij een notaris. Dit percentage ligt fors lager dan bij een traditionele nieuwbouw ontwikkeling.

Omdat een woning iets anders is dan een kop koffie, duurt het ook dan even voordat een woonwens in de praktijk is gebracht. Ieder die zich inschrijft kan van de vorderingen op de hoogte worden gehouden. Nodig al je vrienden uit, want wat is nou leuker dan samen een nieuwe buurt starten? Bovendien worden je woonwensen als groep sneller realiteit. Zo bouwen we samen aan een Nederland dat ons niet wordt opgedrongen maar waar we zelf voor kiezen. Nidoo : Omdat wonen ook anders kan

 

Veelgestelde vragen over Nidoo

Klik op “lees meer…” om de antwoorden op veelgestelde vragen aan Nidoo te lezen…

Lees meer »

Woningen uit de jaren dertig zijn nog steeds zeer gewild. Heel verklaarbaar, want tot die tijd kon een particulier zijn of haar woonwensen kenbaar maken en waren er luisterende architecten en bouwers die hun wensen realiseerden. De laatste tachtig jaar zijn we in een woonsysteem gedrukt. Met de beste bedoelingen hebben overheden, corporaties en ontwikkelaars voor ons gedacht. Wat we zouden willen, waar de lamp in de woonkamer hangt en wie je buren zijn. De zogenaamde eigen inbreng bestaat uit de kleur van het keukenblokje. Veel verder gaat het niet. Met Nidoo draaien we de rollen om.

Nidoo brengt alle mogelijke woningbouwlocaties in beeld. Dit kaartmateriaal is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In plaats dat voor ons wordt gedacht, kunnen we voortaan actief zelf aangeven of we een plan zien zitten en wat daar onze woonwensen zijn. Dit kan individueel of in groepen, waardoor je meteen je eigen buren en buurt bepaalt. Kies je voor een plan in een Nidoo gemeente dan weet je zeker dat deze gemeente jouw woonwens centraal stelt.

Nidoo werkt vanuit de overtuiging dat wonen leven is. En daar ga je zelf over. Achter Nidoo staat een kleine organisatie die is geboren uit het idealisme van particulier zeggenschap. Nidoo opereert volkomen onafhankelijk. Het verdienmodel is eenvoudig en transparant. Particulieren kunnen zich gratis inschrijven. Het inventariseren van woonwensen is een dienst van Nidoo die zij tegen een vaste prijs per jaar aanbiedt aan deelnemende corporaties en ontwikkelaars. De deelnemende gemeenten betalen voor deze dienst en het up-to-date houden van hun plannen naar rato van het aantal huishoudens. De uiteindelijk realiserende partij draagt een percentage van de koopsom als vergoeding af na het passeren van de akte bij een notaris. Dit percentage ligt fors lager dan bij een traditionele nieuwbouw ontwikkeling.

Omdat een woning iets anders is dan een kop koffie, duurt het ook dan even voordat een woonwens in de praktijk is gebracht. Ieder die zich inschrijft kan van de vorderingen op de hoogte worden gehouden. Nodig al je vrienden uit, want wat is nou leuker dan samen een nieuwe buurt starten? Bovendien worden je woonwensen als groep sneller realiteit. Zo bouwen we samen aan een Nederland dat ons niet wordt opgedrongen maar waar we zelf voor kiezen. Nidoo : Omdat wonen ook anders kan

 

Veelgestelde vragen over Nidoo

Klik op “lees meer…” om de antwoorden op veelgestelde vragen aan Nidoo te lezen…

Waarom is mijn gemeente geen lid van Nidoo?

Als Nidoo zijn wij in oktober gestart, sindsdien benaderen wij gemeenten (en zij ons) om lid te worden. Om er zeker van te zijn dat de plannen up-to-date zijn als de gemeente lid wordt, volgt er een afstemming voordat de gemeente actief Nidoo lid wordt. In Nederland zijn er 413 gemeenten en we hebben ze nog niet allemaal benaderd. Maar als je vindt dat jouw gemeente ook lid moet worden, schrijf je dan vooral in. Als wij zien dat er veel interesse is in een plan van een gemeente die nog geen lid is, zetten we die boven aan de lijst om te benaderen en lid te maken.

Ik wil ergens wonen, maar daar ligt geen plan in de buurt. Wat nu?

In de toekomst willen we het mogelijk maken om je ook in te schrijven op plekken, waar geen plan ligt. Omdat deze plekken nog niet door de gemeente zijn aangewezen als ‘woongebied’ is de kans kleiner dat hier gebouwd wordt. Maar het past in ons ideaal om de mensen zelf te laten beslissen waar ze willen wonen. Tot die tijd is het verstandig om te kiezen voor een plan dat wel op de kaart staat, dat vergroot de kans aanzienlijk dat jouw woonwens wordt vervuld.

Waarom kan ik maar één plan kiezen? 

Dit is een technische beperking die we in de toekomst willen opheffen. Het is belangrijk dat Nidoo dan meer leden krijgt, dus attendeer al je vrienden en familie op ons bestaan.

Kan ik mijn woonwens nog veranderen? 

Als je je inschrijft krijg je een bevestigingsmail met een link om je woonwens te activeren. Vanaf dat moment kun je via de knop rechtsboven ‘inloggen’, je woonwens komt in beeld en is aan te passen als je dat wilt.

Ik zie dat de status van een plan niet klopt, hoe kan dat? 

Dat kan, de informatie is beschikbaar gesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, maar de laatste update dateert van 1 januari 2010. Juist daarom willen we dat zoveel mogelijk gemeenten lid worden, zodat de status van de plannen wordt bijgewerkt. Uiteindelijk willen wij dat jij bepaalt welke plannen belangrijk zijn en dus niet de gemeente. Als je nu een plan ziet, waarvan jij zeker weet dat het een andere status heeft, meld het ons dan alsjeblieft via het contactformulier.

Hoe komt Nidoo aan de contacten met gemeenten, corporaties en ontwikkelaars?

Nidoo is een initiatief van een een kleine groep bevlogen mensen die jaren ervaring hebben in de ruimtelijke ordening, zowel aan gemeentelijke kant, als bij projectontwikkelaars. Nidoo is geboren vanuit het ideaal dat de burger centraal moet staan bij de ontwikkeling, zonder dat we de kennis en contacten die aanwezig is bij gemeenten, corporaties en bouwers/projectontwikkelaars uit het oog verliezen.

Kan ik tijdens het bouwproces mijn woonwensen nog aanpassen?

Hoe dichter je bij het moment komt dat de eerste paal de grond in gaat, hoe minder ruimte je hebt om je woonwens aan te passen. Maar omdat er eerst voldoende aanmeldingen moeten zijn op een plan is dit moment nog niet direct aan de orde. Tot die tijd kan je naar believen je woonwens aanpassen. Als het planproces en daarna het bouwproces begint zal je van de gemeenten of bouwer te horen krijgen wanneer de door jouw gemaakte keuzes definitief zijn. Tot die tijd heb je alle vrijheid.

Als ik me nu inschrijf, hoe lang gaat het dan duren?

Dat is afhankelijk van het aantal mensen dat zich met jou inschrijft voor het betreffende plan. In die zin heb je er dus zelf ook invloed op door familie en vrienden ook in te laten schrijven. Een volgende stap in de ontwikkeling van Nidoo is jouw te laten zien hoeveel mensen met jou zich al hebben ingeschreven. Ook zullen we je informeren als in het plan dat vlakbij jouw plan ligt voldoende aanmeldingen binnen zijn, dan kun je altijd nog kiezen om je daarvoor aan te melden. Het bouwen van een nieuwe wijk kost echter tijd, reken voor het ontwerp van een nieuwe buurt, plus de benodigde vergunningen op minimaal een jaar, reken daarnaast ook nog op een jaar bouwtijd. Dus je bent twee jaar verder voor je echt in je nieuwe droomwoning kunt wonen. Het voordeel van Nidoo is wel dat we deze plannen in één keer goed gaan ontwikkelen, omdat we jouw woonwens al kennen. Het risico dat je moet wachten totdat alle woningen zijn verkocht bestaat dus niet bij Nidoo.

Heb ik echt zeggenschap over het soort buren?

Als jij je inschrijft op Nidoo kunnen wij je benaderen. Wij streven er naar om als er voldoende inschrijvingen zijn alle inschrijvers op een plan uit te nodigen, zodat je kennis kunt maken. Als jij je dan inschrijft met je beste vriend of vriendin kunnen we er vanaf de start rekening mee houden dat jullie naast elkaar willen wonen. Ook leer je al nieuwe mensen kennen en weet je dus van te voren wie je nieuwe buren zijn.

Op welk moment mag ik meebeslissen over mijn buurt? 

Als er voldoende aanmeldingen op een plan zijn om een buurt te maken, zal Nidoo de gemeente benaderen. Als zij vinden dat de kritische massa om het bouwproces te starten is bereikt wordt een interactief project gestart door de gemeente. Je wordt dan uitgenodigd door Nidoo om een uitgebreidere vragenlijst in te vullen, zodat heel erg duidelijk wordt wat je woonwens is. Vanaf dat moment zal de gemeente je betrekken bij het planproces.

Waarom is Nidoo niet eerder bedacht?

In Nederland zijn we er aan gewend geraakt dat anderen voor ons beslissen. Een systeem dat zich in 80 jaar heeft ontwikkeld en waar Nidoo mee wil breken. Tot 1930 koos de burger ook zijn eigen architect en bepaalde zelf waar hij wilde wonen. Vandaar dat onze binnensteden zo mooi en gevarieerd zijn. Dat wil Nidoo terugbrengen en wel voor alle lagen van de bevolking. De laatste twintig jaar hebben we zo’n economische meewind gehad dat de partijen die woningen bouwden ze als warme broodjes verkochten. Er is dus nooit een noodzaak geweest om écht te luisteren naar consumenten. De crisis heeft pijnlijk blootgelegd dat de hele woningmarkt stilvalt en het volgens ons hoog tijd wordt dat we jouw woonwens wel serieus nemen. Niet alleen nu, maar ook als de crisis over is. Want jouw woonwens zou altijd de basis moeten vormen voor de woning die wordt gebouwd, zodat we over weer 100 jaar kunnen zeggen dat er nieuwe buurten zijn gebouwd, net zo gevarieerd en aangenaam als onze oude binnensteden. Omdat niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van de woonwens centraal stond.

Hoe verdient Nidoo zijn geld?

Nidoo vraagt aan de gemeente om een bijdrage te leveren naar rato van het aantal huishoudens. Op die manier dragen kleine gemeenten niet onevenredig veel bij aan Nidoo. Deze bijdrage is een dubbeltje per huishouden per jaar voor een gemeente. Hierdoor kunnen wij via Nidoo de laatste informatie over nieuwe plannen met jou communiceren.

Ook krijgt de gemeente dan geanonimiseerd inzage in onze data. Hierdoor kan ze veel beter haar woonbeleid afstemmen op jouw wensen en daar is het Nidoo allemaal om te doen. Wij verkopen de geanonimiseerde data ook aan corporaties en ontwikkelaars die lid zijn van Nidoo, hierdoor komt er weer dynamiek in de woningmarkt en wordt voorkomen dat voor leegstand wordt gebouwd.

Als een plan uiteindelijk doorgang vind worden de bij Nidoo ingeschreven mensen actief betrokken bij het bouwproces en in contact gebracht met de gemeente en de bouwende corporatie en/of ontwikkelaar. Pas als jij de verplichting aangaat om een woning te kopen en dat ook echt doet, krijgt Nidoo een percentage van de koopsom (courtage) voor haar diensten. Want wij geloven niet dat jij moet betalen voor iets dat je niet geleverd krijgt.

Wat zijn de toekomstige mogelijkheden van Nidoo?

  • De mogelijkheid om je voor meer dan één plan in te schrijven.
  • Nidoo wil het in de toekomst mogelijk maken dat je niet alleen uit de plannen kunt kiezen, maar dat je ook echt je eigen plek kunt aanwijzen op de kaart.
  • We willen ook laten zien hoeveel mensen er voor een plan kiezen, door ‘prikkers’ te plaatsen, daar waar de Nidoo’ers hun woonwens hebben achtergelaten.
  • De mogelijkheid om met toekomstige buren te communiceren via een projectpagina behorende bij het plan waar jij je op in hebt geschreven. Waar je ook gelijk berichten voor de gemeente kunt achterlaten en vice versa.
  • Niet al deze plannen zijn morgen klaar. Ze zijn onder andere afhankelijk van het aantal gemeenten, coporaties en ontwikkelaars die lid worden van Nidoo. Ook is de lijst niet uitputtend, dus als je een goed idee hebt, laat het ons weten via het contactformulier.

Waar committeer ik me aan als ik me bij Nidoo inschrijf?

Wij nemen jouw woonwens heel serieus, dus we verwachten dat je ons ook serieus neemt. Nidoo gaat voor jou hard zijn best doen om te zorgen dat er buurten in Nederland komen. Gemaakt voor en met behulp van de woonwensen van de toekomstige bewoners. Omdat wij niet kunnen garanderen dat er voldoende aanmeldingen komen op het plan van jouw keuze, vinden we ook niet dat jij moet betalen voor je woonwens. Wel vragen we om je woonwens serieus in te vullen en ons te helpen onze naamsbekendheid te vergroten.

Waar kan ik goede ideeën kwijt om Nidoo nog beter te maken? 

Goede ideeën zijn altijd welkom, je kunt ze via het contactformulier kwijt. Dank je wel!