Privacybeleid

Privacybeleid/ Privacy statement

De Nidoo-websites zijn eigendom van Nidoo B.V. (hierna: Nidoo). Voor Nidoo is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Nidoo zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop Nidoo gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.

Verzamelen en doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

Nidoo verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens, waaronder uw e-mail adres, IP-adres, postcode, leeftijdscategorie, huishoudensamenstelling, alsmede uw woonprofiel voor de volgende doeleinden:

  1. Nidoo wil uw woonwensen realiseren. Zij zal u woonwensen geanonimiseerd gebruiken om een koppeling te maken tussen uw woonwens en het planaanbod van gemeenten. Nidoo verstrekt alleen geanonimiseerde data over woonvoorkeuren aan bij Nidoo aangesloten gemeenten, corporaties en ontwikkelaars en/of bouwers. Deze informatie draagt bij tot een betere aansluiting van het planaanbod op de woonvoorkeuren. Nidoo zal zonder uw toestemming geen persoonsgegevens verstrekken. Indien er een plan tot ontwikkeling komt/kan komen, zal Nidoo u benaderen of uw deel wilt nemen in de planvorming. Als u wilt deelnemen zal Nidoo, na uw toestemming, uw persoonsgegevens doorgeven aan de gemeente en ontwikkelaar en/of bouwer ten behoeve van de planvorming / het realiseren van het woningbouwplan en uw woonwens.
  2. Nidoo  meet uw belangstelling voor onze diensten (statistieken) om onze websites gebruikersvriendelijker te maken;
  3. Nidoo wil aantrekkelijke woonomgevingen mogelijk maken, daarom verkoopt zij, indien u onder meer daarvoor uw contactgegevens en woonprofiel bij ons heeft afgegeven, anoniem data aan gemeenten en zorgvuldig geselecteerde partijen die bij (kunnen) dragen aan de woningbouwontwikkeling;
  4. Nidoo gebruikt uw gegevens alleen voor andere doeleinden, als deze specifiek omschreven zijn bij het verzamelen van uw gegevens;
  5. Nidoo is wettelijk verplicht om mee te werken als opsporingsinstanties, zoals de politie of bijvoorbeeld de FIOD gegevens vorderen. Nidoo onderzoekt in deze gevallen altijd nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie en ziet er op toe dat procedurele privacywaarborgen goed in acht genomen worden.

Gegevens worden niet automatisch voor alle doelen tegelijkertijd gebruikt. Nidoo gaat zorgvuldig om met ieders privacy. Daarom let Nidoo scherp op goede naleving van de privacywetgeving.

LET OP:Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Verstrekt u deze niet aan derden (in welke vorm dan ook). Dit kan uw privacy schaden.

Uw rechten

Op elk moment kunt u inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door Nidoo en/of het verstrekken van uw gegevens aan derden. Hiertoe kunt u een e-mail sturen met vermelding van uw naam en adres aan de helpdesk: helpdesk@Nidoo.nl


Beveiliging gegevens

Nidoo neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen, alsmede om toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegdheden of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Bezoekgegevens

Op de websites van Nidoo worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Nidoo haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Melding

De verwerking van uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, woonprofiel, e-mailadres en IP-adres) is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag door Nidoo B.V., Reyer Anslostraat 68, 3522 DK Utrecht. Nidoo B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Nidoo maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken en het stelt Nidoo in staat om bezoekers een gerichte dienstverlening en inhoud aan te bieden. Nidoo gebruikt cookies niet om reclame aan te bieden.

U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Wijzigingen

Nidoo behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd en zijn na publicatie met onmiddellijke ingang van kracht. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met:

Nidoo BV
Reyer Anslostraat 68, 3522 DK Utrecht

Contactgegevens:

  • Ingeschreven in het Handelsregister (Kamer van Koophandel) onder nummer 53591410.
  • Ingeschreven in het Meldingenregister (College Bescherming Persoonsgegevens) onder nummer m1489100.
  • Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot: Helpdesk@Nidoo.nl

Deze Privacyverklaring is aangepast op 8 november 2011