Van Bouwfeestje naar woonfeest

Geplaatst op donderdag 13 maart 2014

6 maart jl. organiseerde Nidoo i.s.m. gemeente Ede en Nieuwbouw Info Ede een seminar over vraaggericht ontwikkelen. Ede TV interviewde wethouder Marije Eleveld van de gemeente en oprichter van Nidoo Jeroen Hutten: 

Peter van Rooy (directeur Accanto en NederLandBovenWater) was dagvoorzitter en schreef er een blog over in het ROmagazine (gepubliceerd woensdag 14 maart – link)

In een gesprek met Taco van Hoek (directeur Economisch Instituut voor de Bouw) op 4 maart hebben we op een rij  gezet welke krachten bepalend zijn voor de woningmarkt.

Als eerste demografie. We gaan meer alleen wonen en dat leidt ertoe dat de vraag naar woningen in hogedruk regio’s tegen 2020 weer op 70.000 per jaar zal liggen. Vanaf nu zo’n tien procent per jaar erbij.

Als tweede betaalbaarheid. Afgezien van werkloosheid van officieel circa 10% en officieus wellicht het dubbele, zijn woningen nu beter betaalbaar dan voor de crisis. Er is immers een kwart van de prijs af, hypotheekrente is extreem laag en inkomens zijn amper gedaald.

Als derde financierbaarheid. De eisen aan bancaire instellingen zijn fors aangescherpt maar bij beleidsrust ontstaat een nieuw evenwicht.

Als vierde marktwerking. Nu de crisis bijna zes jaar oud is, zijn nog maar enkele bouwgerelateerde bedrijven in staat om echt te innoveren. Zie hoe naïef de roep om innovatie was in de tijd van het vastgoedfeest. Velen dromen van terugkeer naar het feest en hebben daar reden toe. Zolang woningen schaars zijn en consumenten amper keuze hebben, spreekt de bouw van markt maar is het een vorm van gedwongen winkelnering. Consumenten moeten wat te kiezen hebben en als het even kan zelf bepalen wat de bouw produceert. Dat zij na tachtig jaar woondoctrine moeten worden geholpen bij het articuleren van hun vraag wekt geen verbazing.

Op 6 maart heeft Marije Eleveld, wethouder van Ede, de vier krachten voor haar gemeente tegen het licht gehouden. Ede is een groeigemeente, woningen zijn aanzienlijk meer betaalbaar, voor financiering zijn er starterleningen en voor vraagarticulatie is gekozen voor Nidoo dat is geënt op de nieuwste kaart van Nederland. Door consistent oog te hebben voor de vier drijvende krachten achter de woningmarkt, maakt Ede werk van vraaggestuurd wonen. Wonen wordt zo een feest voor velen en niet alleen het feestje voor ontwikkelaars en bouwers.

Bekijk alle nieuwsberichten